دکتر پرویز طیبی میبدی

پرینت

متخصص: زنان و زایمان

سمت: مدیر داخلی بیمارستان

پست الکترونیکی: tayebimeybody(at)mehrhospital.com

 طيبي