Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
پرینت

دفتر بهبود كيفيت

روابط عمومی(رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات)

دفتر مديريت پرستاري(مترون)

CCU

ICU-OH

ICU-GENERAL

NICU

بخش اورژانس

دياليز

بخش جراحي قلب

بخش داخلي قلب

بخش هاي جراحي (زنان و مردان )

زايشگاه

كت لب

بخش مراقبت روزانه(DAY CARE)

اتاق هاي عمل ( مركزي و قلب باز)

بخش هاي پاراكلينيكي (راديولوژي-آزمايشگاه، داروخانه )

واحد هاي حسابداري و امور اداري(حسابداری پزشکان،كارگزيني ،دبيرخانه )

واحد مدارك پزشكي(پذيرش   ،ترخيص،اسناد پزشكي ،بايگاني)

واحد تجهيزات پزشكي

واحد فناوري اطلاعات

واحد تغذيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سياست هاي كلان بيمارستان مهر

siasat-kalan.jpg