Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
پرینت

راهنمای پذیرش:

 

الف)مدارك مورد نياز در زمان پذيرش بيمار

1 ) دستور بستري از پزشك معالج

2 ) دفترچه بيمه بيمار (در صورت نداشتن بيمه ،كارت شناسايي عكسدار معتبر)

3 ) در صورت داشتن بيمه تكميلي،ارائه معرفي نامه از سازمان بيمه مربوطه

4)جهت عمل های زیبایی و زنان همراه داشتن شناسنامه بیمار و در صورت متاهل بودن حضور و شناسنامه همسر بیمار الزامی می باشد.

توجه :

- لطفا قبل ازبستري بيمار برگه “ دستور بستري” ودفترچه بيمه خودراكپي نموده وبه پذيرش تحويل دهيد تا بازدن مهر بيمارستان بتوانيد در اسرع وقت جهت گرفتن معرفي نامه از بيمه تكميلي خود اقدام فرمائيد.

تذكرات :

جهت انجام هرگونه عمل زيبايي براي خانمها واعمال جراحي مربوط به زنان از قبيل (بستن لوله رحمي ، هيستركتومي، سزارين   ، كورتاژو..........) حضور

همسر همراه با كارت شناسايي معتبر (شناسنامه بيمار و همسر) الزامي مي باشد درغيراينصورت ازپذيرش بيمارمعذوريم.

جهت پذيرش افراد زير سن قانوني (كمتر از 18سال) حضور پدر يا قيم قانوني همراه با مدرك شناسايي معتبر الزامي مي باشد.

در صورت عدم حضور همسر بيمار به هردليلي داشتن اجازه نامه محضري از همسر الزامي است.

دررابطه با” تاريخ” پذيرش بيماران قلب باز حتما با آقاي محمدي هماهنگ شود

پذيرش بيماران آنژيو گرافي:

لطفا بادردست داشتن برگه بستري ودفترچه بيمه بيمار،به نگهباني درب ورودي مراجعه و در ليست انتظاراسم بيمار خودرا يادداشت ونوبت دريافت نماييد (بستري آنان ساعت 9:30انجام مي شود.)

ب) مراحل پذيرش بيمار :

1)ثبت نام بيمار درليست انتظار اطلاعات پذيرش

يادآوري مهم:

توجه داشته باشيد همكاران ما با توجه به ساعت حضور پزشكان در اتاق عمل والويت عمل جراحي نسبت به پذيرش بيماران اقدام مي نمايند، لذا صبر وشكيبايي شما عزيزان در اين مرحله مارادرارائه خدمات بهتر ياري مي رساند

ثبت نام اوليه بيمار در ليست فقط به منزله حضور شما در ليست انتظار همان روز مي باشد وپذيرش قطعي شما منوط به ظرفيت پذيرش روزانه بيماران مي گردد.

2 )تشكيل پرونده براي بيمار

3)مراجعه به میزخدمت و رزرو تخت توسط این واحد  

4) مراجعه به بخش مراقبتهاي روزانه Day Care ( واقع در طبقه همکف)

5) ارجاع به کارشناس بیمه واقع در طبقه اول بین دو آسانسور در صورت نیاز

6)مراجعه به بخش بستری مربوطه

دراين مرحله توسط پرستار مقيم در Day Care خدمات پاراكلينيكي بيمار ازقبيل آزمايش، راديولوژي ومشورت قلب انجام گرفته وبيمار جهت گرفتن شرح حال به اورژانس ارجاع داده مي شود.

5) مراجعه به بخش بستري مربوطه

- درصورت بستري سرپايي

بعداز مراحل پذيرش بيمارمراجعه به:

1) اتاق كارشناسان بيمه جهت دريافت تاييديه بيمه (واقع در طبقه اول بین دو آسانسور)

2) مراجعه به اتاق عمل

توجه فرمائيد تازمانيكه كارشناس بيمه بر بالين بيمار جهت تائيد بيمه وتحويل دفترچه حضور نياورده است از مراجعه به پذيرش ودريافت دفترچه بيمه بيمار جدا خودداري نمائيد اولويت اول در بيمارستان حفظ دفترچه بيمار جهت تاييد كارشناس بيمه مي باشد

 

راهنمای ترخیص:

 

مراجعین گرامي :

باتشکرازصبروشکیبایی شما عزیزان در طول بستری ودرمان وباامیدبه بهبود کامل بیمارتان خواهشمند است موارد زیررا جهت ترخیص بیماررعایت فرمائید.

توجه داشته باشید:

دستور ترخيص بیمار توسط پزشك الزاما به منظور تسويه حساب همزمان شما ومراجعه به واحد ترخيص نمي باشد وجهت انجام مراحل ترخیص بیمارنياز به زمان مشخصي مي باشد (رجوع به فلوچارت ترخيص بيمار)

به يكي از دوطریقی که در ذیل آمده است نسبت به زمان دقیق ترخیص بیمار خود اطلاع حاصل نموده وجهت تسویه حساب به واحد ترخیص مراجعه نمائید.

1) تماس واحد ترخيص با بخش مربوط ومطلع نمودن بيمار توسط بخش جهت حضور در واحد ترخيص

tartablo

2) مانيتور هاي نصب شده در سالن انتظار

مراجعه به پذیرش

تذکرات:

  • چنانچه بیماران در هنگام پذیرش به هر دليل موفق به ارائه معرفی نامه از بیمه تکمیلی نشده باشند ، در زمان ترخیص راهنمایی لازم جهت دریافت کپی مدارک انجام می پذیرد.
  • در خصوص بيماراني كه بيمه هستند ، بايد بيمار توسط كارشناس بيمه مربوطه رؤيت گردد و فرم تأييديه بيمه در پرونده بيمار ضميمه گردد تا مرا حل محاسبه پرونده اغاز گردد

 

يادآوري :

همراهيان محترم بيمار

قابل ذکر می باشد زمان تقریبی جهت آماده کردن پرونده تسویه حساب نهایی حدود 2 ساعت می باشد.

به منظور رفاه حال بیمارانی که درنوبت بستری هستند،تقاضا می شود تخت واتاق خودرا حداکثر تاساعت 12 ظهر تخلیه نمائید.

 

كارشناسان بيمه :

اتاق كارشناسان بيمه: در طبقه اول جنب آسانسور

ساعت حضور كاشناسان بيمه : 8 الي 11 صبح

بيماراني كه توسط كارشناس بيمه رؤيت نشوند ، ترخيص آنها به صبح روز بعد پس از رؤيت كارشناس موكول خواهد شد . لذا در زمان پذيرش حتما دفترچه را به مسئول پذيرش تحويل دهيد تا به مشكل برخورد نكنيد .