Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
پرینت

 

بخش قلب باز، طبقه سوم

بخش مراقبت های ویژه قلبICU OH، طبقه سوم

 

بخش مراقبت های ویژه قلب کودکانICU OH، طبقه سوم

 اتاق عمل مركزي

نمایی از بخش عمومی
 
 نمایی از بخش خصوصی
 
 پذیرش و ترخیص
 

 

تصاویری از مراسم های مختلف بیمارستان

 

 

bwd  Set 1/3  fwd