Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
پرینت

 

 لیست برخی اعمال جراحی و حدود هزینه آن به ریال

 

( با در نظر گرفتن فقط یک روز بستری در تخت عمومی )

 

نام عمل

با کسر پرداختی بیمه

آزاد

ASD

140.000.000

210.000.000

AV

150.000.000

240.000.000

AVR

20.000.000

320.000.000

CABG

20.000.000

260.000.000

MVR

180.000.000

280.000.000

TSS

100.000.000

130.000.000

VSD

160.000.000

240.000.000

اوفرکتومی

40.000.000

50.000.000

آپاندیس

30.000.000

35,000,000

آنژیوپلاستی

60.000.000

80.000.000

آنژیوگرافی

15.000.000

30.000.000

بلفاروپلاستی پلک بالا یا پایین

عدم تعهد

60.000.000

بیضه بالا مانده

25,000,000

30.000.000

بیوبسی

15,000,000

20.000.000

پروستات

35,000,000

45,000,000

توده پستان

25.000.000

30.000.000

توده مثانه

25,000,000

30.000.000

تومور مثانه

25,000,000

30.0000.000

تومور بدخيم مثانه

55,000,000

65,000,000

تیرئیدکتومی

35,000,000

40.000.000

زایمان

30,000,000

35,000,000

سپتوپلاستی

25.000.000

30.000.000

سپتورینوپلاستی

110.0000.000

120.000.000

سرکلاژ

15.000.000

20.000.000

سزارین

35,000,000

40.000.000

سنگ حالب

35,000,000

40.000.000

سنگ مثانه

25,000,000

30.000.000

سیستوسل رکتوسل

25,000,000

30.000.000

سینوس پینوئیدال

25,000,000

30.000.000

شالازیون

8000000

12000000