Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
پرینت

بیمارستان مهر در راستای خدمت به بیماران عزیز دارای سه بخش اداری ، درمانی ، پاراکلینیکی میباشد.

بخش های اداری : شامل واحد های اداری از قبیل کارگزینی ،مهندسی پزشکی ،فن آوری اطلاعات ،بهداشت محیط ،حسابداری ،مدارک پزشکی و... می باشد. 

بخش های درمانی :شامل واحدهای تحت درمان از قبیل اتاق عمل ،جراحی ها ،اورژانس ،سی سی یو ، آی سی یو و ... می باشد. 

بخش های پاراکلینیکی: روشهای بررسی و تشخیص بیماری یا نقائص که در غیر از بالین بیمار انجام می گیرداز قبیل  آزمایشگاه ، رادیولوژی و سونوگرافی  و ... که به این بخش ها که در بیمارستان چنین بررسیهایی را انجام می دهند بخشهای پاراکلینیک گویند.