Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
بخش های درمانی بیمارستان

بخش های درمانی بیمارستان (16)

بخش های بیمارستان مهر

نام بخش: اتاق عمل 
مسؤل فني بخش  : دكترغلامرضا فرودی
 درجه علمي :  متخصص بيهوشي
مسؤل بخش: خانم معصومه جاویدی ممتاز
درجه علمي: كارشناس پرستاري
تعداد پرسنل: 82نفر
 ظرفيت بخش:  12  تخت فعال
مكان فيزيكي بخش: طبقه زیرزمین
 نام بخش: كت لب 
 مسؤل فني بخش  :  دكتر  بکتاش بیانی
 درجه علمي :   متخصص قلب وعروق
 مسؤل بخش:   خانم مهین صادقي
درجه علمي: كارشناس پرستاري
تعداد پرسنل بخش: 25 نفر
پزشكان متخصص بخش : كليه پزشكان جراح طرف قرارداد بيمارستان
مكان فيزيكي بخش: طبقه سوم

 

 نام بخش: زايشگاه 
 مسؤل فني بخش:  دكتر  عطيه منصوري 
 درجه علمي :  متخصص زنان و زايمان
 مسؤل بخش:  خانم سهيلا افتخاري
درجه علمي: كارشناس مامایی
تعداد پرسنل بخش: 12ماما،9 کمک پرستار
پزشكان متخصص بخش : كليه پزشكان جراح طرف قرارداد دبيمارستان
خدمات انجام شده: نوارقلب جنین(nst)  
مكان فيزيكي بخش: طبقه زیرزمین
نام بخش:  جراحی چهار 
 مسؤل فني بخش  :  دكتر  پرويز طيبي
 درجه علمي  متخصص زنان و زايمان
 مسؤل بخش:  خانم خاتون عباس زاده
درجه علمي: كارشناس پرستاري
پزشكان متخصص بخش : كليه پزشكان جراح طرف قرارداد بيمارستان
تعداد پرسنل بخش 23پرستار،15کمک پرستار،
ظرفيت بخش: 40 تخت فعال 
مكان فيزيكي بخش: طبقه دوم

 

نام بخش:  جراحي سه 
 مسؤل فني بخش  دكتر علیرضا توسلي 
 درجه علمي :   متخصص جراحي عمومي
 مسؤل بخش:  خانم سيمين  ميرشاهي
درجه علمي: كارشناس پرستاري
پزشكان متخصص بخش : كليه پزشكان جراح طرف قرارداد بيمارستان
ظرفيت بخش: 25 تخت فعال
تعداد پرسنل بخش: 22 نفر
مكان فيزيكي بخش:  طبقه دوم

 

نام بخش   جراحي دو
 مسؤل فني بخش  : دكتر علي اصغر يارمحمدی
 درجه علمي : متخصص ارولوژی
 مسؤل بخش: آقای سید احمد ضیایی
درجه علمي:  كارشناس پرستاري
تعداد پرسنل بخش: 14پرستار،9کمک بهیار
پزشكان متخصص بخش :  كليه پزشكان جراح طرف قرارداد بيمارستان
ظرفيت بخش 55تخت فعال
مكان فيزيكي طبقه اول
نام بخش:    جراحی 1
 سرپرست علمی :  دكتر محمدرضا احصایی
 درجه علمي :  متخصص جراح مغز و اعصاب
مسؤل بخش: خانم فاطمه غلامي
 درجه علمي:  كارشناس پرستاري
تعداد پرسنل بخش: 12پرستار ، 9کمک پرستار
پزشكان متخصص بخش : كليه پزشكان جراح طرف قرارداد بيمارستان
 
 ظرفيت بخش: 18  تخت فعال 
 مكان فيزيكي بخش:  طبقه اول

 

 نام بخش: داخلي قلب
 
  مسؤل فني بخش: دكتر اصغر حاتمی 
 
 درجه علمي :  متخصص قلب و عروق
 
 مسؤل بخش: 
 
درجه علمي: كارشناس پرستاري
 
پزشكان متخصص بخش :  كليه پزشكان داخلي قلب طرف قرارداد
 
تعداد پرسنل بخش: 11پرستار ، 9 کمک پرستار  
ظرفيت بخش:  24 تخت
 
مكان فيزيكي بخش: طبقه همكف  
 نام بخش  اتاق عمل قلب
 مسؤل فني بخش  دكتر  محمد حسن نظافتي
 درجه علمي  فوق تخصص جراحي قلب 
 مسؤل بخش:   خانم صغري حسني 
درجه علمي كارشناس پرستاري
پزشكان متخصص متخصصين بيهوشي و جراحي قلب
تعداد پرسنل 32 نفر
ظرفيت بخش 3تخت فعال
مكان فيزيكي طبقه سوم
 نام بخش: جراحي قلب 
 مسؤل فني بخش:  دكترمحمد حسن نظافتی
 درجه علمي:  فوق تخصص جراحي قلب باز
 مسؤل بخش:  خانم رقيه بخشنده
درجه علمي: كارشناس پرستاري
پزشكان متخصص بخش دكترمحمدحسن نظافتي
تعداد پرسنل 22 نفر
ظرفيت بخش 16 تخت فعال
مكان فيزيكي طبقه سوم
نام بخش:   دیالیز
 مسؤل فنی بخش: دكتر مسيح نقيبی
 درجه علمي:   متخصص نفرولوژي
 مسؤل بخش:  خانم فرشته كثيرالسفر
درجه علمي: كارشناس پرستاري
پزشكان متخصص بخش : دكتر مسيح نقيبي
تعداد پرسنل بخش: 15 نفر 
ظرفيت بخش: 11تخت فعال
خدمات انجام شده دیالیز حاد - دیالیز مزمن - ست و صافی دیالیز
مكان فيزيكي طبقه همكف
نام بخش: اورژانس 
مسؤل فني بخش: دكتر عباس مصباح موسوی
 درجه علمي  پزشك عمومی
مسؤل بخش: خانم فرشته راسخی
درجه علمي: كارشناس پرستاری
پزشكان عمومي : دكتر مصباح و ساير پزشكان طرف قرارداد
تعداد پرسنل: 16 نفر
ظرفيت: 7 تخت فعال
خدمات انجام شده بازکردن گچ - بخیه در دو لایه و یک لایه - برداشتن سوند - پانسمان - تزریق -سونداژ - تست قندخون - نوارقلب
مكان فيزيكي: طبقه همكف

 

 نام بخش:  مراقبت های ویژه نوزادان NICU
 مسؤل فني بخش:  دكترسارا ندایی احمدی-دکتر رضا سعیدی
  درجه علمي :  فوق تخصص نوزادان
 مسؤل بخش:  خانم نرگس قدیری
درجه علمي: كارشناس پرستاري 
پزشكان متخصص : كليه پزشكان  طرف قرارداد
تعداد پرسنل بخش: 15 نفر
 ظرفيت بخش: 6 تخت فعال 
خدمات انجام شده چشم بند - شیردوش برقی -شیردوش دستی - فتوتراپی - نمونه گیری - ویزیت متخصص کودکان - بلی تست
مكان فيزيكي طبقه اول

 

نام بخش:  مراقبت های ویژه قلب باز ICU(OH) 
 مسؤل فني بخش  :  دكتر  سيد سعيد جهانبخش
 درجه علمي:   متخصص بيهوشي
 مسؤل بخش:   خانم  فرخنده مويدي مقدم 
درجه علمي: كارشناس پرستاري
پزشكان متخصص 13 پزشک شامل متخصصين بيهوشي و جراحي قلب،فوق تخصص ریه  
تعداد پرسنل : 29پرستار،9 کمک پرستار
ظرفيت بخش  تخت ايزوله 1+ تخت فعال6 
مكان فيزيكي طبقه سوم
نام بخش  مراقبت های ویژه ICU
 مسؤل فني بخش  دكتر  محمد رضا جليلي
 درجه علمي  فلوشيپ مراقبتهاي ويژه
 مسؤل بخش خانم شیوا میرشاهی
درجه علمي كارشناس پرستاري
تعداد پرسنل 11 پرستار ،5 کمک پرستار
پزشكان متخصص پزشكان جراح بيمارستان
ظرفيت بخش 4 تخت فعال +1 ايزوله
مكان فيزيكي طبقه همكف
 نام بخش  مراقبت ویژه قلب CCU
 مسؤل فني  دكتر  سیدهاشم دانش ثانی
درجه علمي   فوق تخصص قلب و کاردیولوژیست
مسؤل فنی  خانم افسانه ميرشاهي
درجه علمي كارشناس پرستاري
پزشكان متخصص كليه پزشكان جراح طرف قرارداد بيمارستان
تعداد پرسنل: 11پرستار،5 کمک پرستار
ظرفيت بخش 8تخت فعال
مكان فيزيكي طبقه همكف