Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
بخش های پاراکلینیکی

بخش های پاراکلینیکی (6)

بخش های پاراکلینیکی

نام بخش :آسیب شناسی
 
 مسئول بخش:دکتر سعادت میرصدرایی
 
درجه علمي:دکترای آسیب شناسی
 
واحدهاي تحت پوشش:1
 
تعدادپرسنل:1  
مكان فيزيكي :طبقه همکف
 
   
   
نام بخش :داروخانه
 
 مسئول بخش: آقای کمالی
 
درجه علمي:کارشناس دارویی
 
تعدادپرسنل:4 نفر
 
مكان فيزيكي :طبقه همکف
 
   
   
نام بخش :اکو - تست ورزش
 
 مسئول بخش:آقای دکتر نظری
 
درجه علمي:
 
واحدهاي تحت پوشش:1
 
تعدادپرسنل:3  
  خدمات انجام شده:استرس اکوکاردیوگرافی ، اکو کاردیوگرافی از طریق مری ، اکو کاردیوگرافی کامل  
 مكان فيزيكي :طبقه اول  
نام بخش :day care
 
 مسئول بخش:فرزانه رحیمی
 
درجه علمي:کارشناس پرستاری
 
واحدهاي تحت پوشش:1
 
تعدادپرسنل:3  
مكان فيزيكي :طبقه همکف
 
   
   
نام بخش    آزمايشگاه و بانک خون
 مسئول فني بخش: خانم دكتر فروزان وداد
 درجه علمي : دكتر علوم آزمايشگاهی
 سوپروايزر بخش : خانم شيما بابايي 
درجه علمي: كاردان علوم آزمايشگاهی
تعداد پرسنل: 17نفر
خدمات انجام شده: هماتولوژي،بيوشيمي ،ايمونولوژي ،هورمون شناسي ،سرولوژي ،انگل شناسي ،بانك خون و میکروب شناسی
اقدامات تخصصی: به صورت 24 ساعته برای بیماران سرپایی و بستری
مكان فيزيكي بخش: طبقه زیرزمین
   
   
 نام بخش: راديولوژی
 مسئول فني بخش: دكتر عماد انصاری پور
 درجه علمي : متخصص راديولوژي
سوپروايزر بخش: آقاي رضا ضيايي
درجه علمي: كارشناس راديولوژي
تعدادپرسنل: 18 نفر
خدمات انجام شده: سونوگرافي داپلر -  خدمات اينتر ونشنال  تحت گايد سونوگرافي –  انواع عكسهاي رنگي (معده –روده باريك –روده بزرگ ) سی تی اسکن
مكان فيزيكي: طبقه زیرزمین