Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
پرینت

ساختار کمیته های بیمارستانی
در الگوی اعتبار بخشی

 

        ساختار کمیته های بیمارستانی جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی ،سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی ،ارتقای کیفیت و ایجاد زمینه جهت مشارکت عمومی تمام کارکنان، کمیته های بیمارستانی به شرح زیر تشکیل می گردد . کمیته ها به منزله بازوان ویاورمدیربیمارستان درراستای اجرای برنامه ها خواهند بود.

1-هر کمیته دارای یک نفر رئیس و یک نفر دبیر می باشد که بصورت رسمی از مدیر بیمارستان حکم دارد .

2-کلیه اعضای کمیته دارای حکم رسمی از مدیر بیمارستان می باشند.

3-اعضا جهت شرکت در کمیته توسط دبیر کمیته مربوطه 72 ساعت قبل بوسیله دعوتنامه فراخوان می شوند (بعلاوه جهت تاکید مراتب تلفنی به اعضای کمیته اعلام می شود.)

4- مباحث مورد طرح در کمیته (دستور کار جلسه )جهت آگاهی و آمادگی بیشتر اعضای کمیته در دعوت نامه  نوشته می شود.

5- افرادیکه به هر علت نمی توانند در کمیته شرکت نمایند می بایست مراتب را حداکثر 24 ساعت قبل به دبیر کمیته اطلاع دهند.

6-کلیه مصوبات در کمیته جهت اجرا با فرم مخصوص و با امضای مدیر بیمارستان به افراد با مهلت حداکثر 15 روزه ابلاغ و افراد موظفند در مهلت تعیین شده اقدام لازم را   انجام دهد.

مسئول وهماهنگ کننده کمیته های بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهر:خانم مریم السادات موسوی

کمیته بهبود کیفیت

رئیس کمیته :آقای دکتر فرودی

دبیر کمیته :خانم  معصومه رآفتی 

توالی برگزاری کمیته: هر 2 ماه

کمیته دارو ودرمان 

رئیس کمیته : آقای دکتر فرودی

دبیر کمیته :خانم افسانه میرشاهی

توالی برگزاری کمیته : استاندارد هر 3 ماه 

کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات 

رئیس کمیته : آقای دکتر فرودی

دبیر کمیته :آقای سعید شاهی

 توالی برگزاری کمیته :هر 1ماه

کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن

رئیس کمیته :آقای دکتر فرودی

دبیر کمیته :خانم سهیلا افتخاری

توالی برگزاری کمیته :هر 1 ماه

 

کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

رئیس کمیته : آقای دکتر فرودی

دبیرکمیته : خانم سهیلا افتخاری

توالی برگزاری کمیته : هر 1 ماه


کمیته بهداشت محیط :
رئیس کمیته :آقای دکتر فرودی
دبیر کمیته :خانم مهندس مریم نعمت شاهی
 توالی برگزاری کمیته :هر 1ماه


 کمیته کنترل عفونت :
رئیس کمیته:آقای دکتر فرودی 
دبیر کمیته :خانم افسانه اکبری
 توالی برگزاری کمیته :هر 1 ماه


کمیته اخلاق پزشکی:
رئیس کمیته :آقای دکتر فرودی

دبیر کمیته :خانم منیره نظیف
 توالی برگزاری کمیته : هر 1 ماه


کمیته بحران و بلایا:
رئیس کمیته:آقای دکتر فرودی
دبیر کمیته : آقای علی اسماعیل زاده
توالی برگزاری کمیته :هر 1 ماه

 

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار:
رئیس کمیته : آقای دکتر فرودی،
دبیر کمیته :آقای مهندس مجتبی سپاهی
 توالی برگزاری کمیته : هر 1 ماه

 

 

کمیته مرگ و میر:

رئیس کمیته:آقای دکتر فرودی

دبیر کمیته:آقای فرهاد صمدیه

زیرگروه ها: مرگ و میر =آقای صمدیه

مرگ کودک59-1 ماهه=آقای صمدیه

مرگ مادر = خانم سهیلا افتخاری

احیای نوزاد=خانم نرگس قدیری

مرگ پریناتال = آقای صمدیه

توالی برگزاری کمیته: هر 1 ماه

 

کمیته طب بانک خون:

رئیس کمیته:آقای دکتر فرودی
دبیر کمیته:خانم شیما بابایی 
توالی برگزاری کمیته:هر 1 ماه

 

کمیته اورژانس:

رئیس کمیته : آقای دکتر فرودی

دبیر کمیته :خانم سکینه میری

زیرگروه ها: تریاژ ، تعیین تکلیف

توالی :هر 1 ماه

 

کمیته اجرایی:

رئیس کمیته : آقای دکتر فرودی

دبیر کمیته : خانم معصومه رآفتی

توالی : هر 1 ماه

 

سياست هاي كلان بيمارستان مهر

siasat-kalan.jpg