بخش‌های پاراکلینیکی

آزمایشگاه و بانک خون

 

 

 

نام بخش  آزمایشگاه و بانک خون
 مسئول فنی بخش: دکتر فروزان وداد
 درجه علمی : دکتر علوم آزمایشگاهی
 سوپروایزر بخش: زهرا سادات اعظمی
درجه علمی: کارشناس علوم آزمایشگاهی
تعداد پرسنل: ۱۷نفر
خدمات انجام شده: هماتولوژی،بیوشیمی ،ایمونولوژی ،هورمون شناسی ،سرولوژی ،انگل شناسی ،بانک خون و میکروب شناسی
اقدامات تخصصی: به صورت ۲۴ ساعته برای بیماران سرپایی و بستری
مکان فیزیکی بخش: طبقه منهای یک

 


آزمایشگاه بیمارستان مهر در جهت ارتقا کیفیت عملکرد خود سعی نموده است به گونه ای که همواه معیار و شاخصی برای ارزیابی کیفیت باشد.

این آزمایشگاه قادر به ارایه خدمت در موارد زیر می باشد :

– پانل کامل دیابت به کمک بهره گیری از کیتهای مورد تایید اتحادیه اروپا(Response آلمان و Cobas فرانسه )

– پانل کامل لیپیدها با بهره گیری از کیتهای مورد تایید اتحادیه اروپا(Response آلمان وCobas فرانسه )

– پانل کامل تیروئید به کمک تکنیهای ELFA  ,ELIZA  ,ESL

– پانل کامل تستهای کبدی با بهره گیری از کیتهای مورد تایید اتحادیه اروپا(Response آلمان وCobas فرانسه )

– پانل کامل هورمونهای جنسی با تکنیهای ELFA  ,ELIZA  ,ESL

– پانل کامل تستهای انعقادی با دستگاه فول اتوماتیک  Destiny Plus (کمپانی TCoagآلمان) و دستگاه

نیمه اتوماتیک(RAL  اسپانیا)

– پانل کامل مارکرهای قلبی به کمک  تجهیزات با پاسخ دهی سریع براساس متد ELFA  ( vidas فرانسه )

– تستهای کامل هماتولوژی با بهره گیری از دستگاهای تمام اتوماتیک (Sysmex ) تستهای کامل هماتولوژی با بهره گیری از  cell counter های تمام اتوماتیک  Mindray( تشخیص سلولی به روش فلوسیتومتری ) و Sysmex

– تستهای کامل بیوشیمی توسط دستگا های تمام اتوماتیک دارای Approve اتحادیه اروپا (Response آلمان )

– تستهای ایمونولوژی سرولوژی با تکنیهای ELFA  ,ELIZA  ,ECL

– تستهای غربالگری جنین با متد ECL طرف قرارداد با آزمایشگاههای مورد تائید دانشگاه علوم پزشکی مشهد

– اندازه گیری گازهای خون ABG,VBG با بهر گیری از دستگاه وکیتهای مورد تائید اتحادیه اروپا( Eshwiler آلمان )

– بانک خون مجهز به تجهیزات مورد تایید سازمان انتقال خون ایران و انجام تستهای تجانس خون با راجنت های مورد استفاده وتایید مراجع آمریکا واروپا جهت افراد کاندید عمل جراحی و دریافت کنندگان  خون  و همچنین انجام تستهای Antibody screening برای دریافت کنندگان خون حین اعمال جراحی جهت شناسایی آنتی بادی های ناشناخته در خون این افراد .

– انجام تستهای تخصصی میکرب شناسی توسط سیستم های تمام اتوماتیک میکرب شناسی مورد تایید مراجع ذیصلاح آمریکا (CLSI) شامل دستگاهBD Phoenix M50//BD Bactec FX400 تشخیص و تعیین هویت سریع و دقیق باکتری و تعیین مقاومتهای باکتریال به آنتی بیوتیکهای  متناسب با نوع مقاومت باکتریال به ضریب اطمینان نزدیک ۱۰۰%


یکی از اهداف آزمایشگاه مرتفع کردن درخواستهای روتین و تخصصی کلیه پزشکان محترم بیمارستان است.

آزمایشگاه در تلاش است تا درتهیه مواد و وسایل مصرفی  با استفاده از مرغوب ترین کیتها و مواد مصرفی موجود در بازار و همچنین تهیه کیتهای مختلف از حداقل دوکمپانی متفاوت ترتیبی اتخاذ نماید تا در موارد مشکوک کنترلهای ضروری را انجام بدهد.

آزمایشگاه سعی کرده است از همکاری کارشناسان مجرب ؛ وظیفه شناس و دارای احساس مسئولیت لازم بهره بگیرد و در جهت تلاش برای ایجاد محیطی صمیمی و پویا و رضایتبخش برای همکاران قدم برداشته است .

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا