بخش‌های درمانی

جراحی چهار(زنان وزایمان ومامایی)

بخش جراحی چهار شامل دو قسمت می باشد ، قسمت اول جراحی زنان که در انتهای سالن واقع شده و شامل ۳ اتاق دو تخته و ۵ اتاق خصوصی ۱ اتاق جداسازی ( ایزوله) و ۹تخت عمومی در ۲ اتاق و ۱ اتاق VIP  می باشد و استیشن پرستاری و اتاق متصل که استراحت پرستاران می باشد . در قسمت میانی سالن درب اضطراری جهت خروج و اتاق درمان جهت آماده سازی بیماران برای اتاق عمل می باشد و انبارهای دیواری بخش و اتاق تمیز در مقابل اتاق درمان است.

بخش دوم که بخش مامایی و زایمان شامل بیماران سزارین و زایمان و موارد مربوطه می باشد نیز شامل ۵ اتاق ۲تخته و ۱ کلینیک شیر و یک اتاق نوزادان و ۶ اتاق خصوصی و ۱اتاق پره اکلمپسی می باشد و ۴ تخت جهت بیماران متقاضی عمومی در انتهای سالن در ۲اتاق است.

فضاهای فیزیکی مشترک شامل اتاق تی شور و انبار و ست شو و آبدارخانه در مرکز بخش و روبروی استیشن مامایی می باشد و استراحت ماما متصل به استیشن است.

آسانسور حمل غذا و انتقال بیمار به اتاق عمل در انتهای سالن سمت چپ استیشن است.


نام بخش: جراحی چهار زنان ومامایی
 مسؤل فنی بخش  : دکتر عطیه منصوری
 درجه علمی متخصص زنان و زایمان
 مسؤل بخش:  زهرا قانع وفتانه حسین زاده
درجه علمی: کارشناس پرستاری
پزشکان متخصص بخش : کلیه پزشکان جراح طرف قرارداد بیمارستان
تعداد پرسنل بخش ۲۳پرستار،۱۵کمک پرستار،
ظرفیت بخش: ۴۰ تخت فعال
مکان فیزیکی بخش: طبقه دوم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا