بخش‌های درمانی

CSSD

خدمات استریل شامل کلیه فرایندهایی می باشد که به واسطه آن کلیه اقلام ،لوازم وتجهیزات که به منظور ارائه خدمات تشخیصی ودرمانی ،درتماس مستقیم با نقاط استریل یا مخاطی بدن بیمار قرارمی گیرند ،از وجود تمامی میکرو ارگانیسمها پاک می شوند .

این واحد مسئولیت خطیری درقبال صحیح بودن ،کارآمدبودن ،وایمن بودن لوازم وابزارهای استریل به ویژه لوازم جراحی دارد.

باتوجه به اهمیت وحساسیت عملکردی این واحد،همواره یک برنامه مداوم آموزش برای کلیه کارکنان واحد در نظر گرفته میشود.

این برنامه شامل مفاهیم میکروبیولوژی،عملکردتجهیزات بیمارستانی،قواعد شستشو،ضدعفونی واستریل کردن ،جمع آوری وتوزیع اقلام ،آماده سازی منسوجات،بارگذاری دستگاهها،کنترل فرایند،انبارنمودن اقلام استریل شده،جمع آوری وتوزیع اقلام ،شستشوی دست واستفاده از تجهیزات محافظتی کارکنان می باشد .

بیمارستان مهر از نظر فیزیکی مورد تاییدمعاونت درمان بوده ودارای ۳قسمت پرسنلی ،پکینگ واستریل می باشد.


این مرکزمجهزبه تهویه با فیلتر میکروبی میباشد. تهویه به گونه ای طراحی شده که جریان هوااز منطقه تمیز به منطقه کثیف رفته وسپس به بیرون تخلیه میشود .وبا استفاده از سیستم فیلتراسیون حداقل ۱۰ بارتعویض هوا در ساعت انجام میشود .ابزارها و وسایل   میشوند وپس از پگ شدن واستریل شدن از پنجره استریل به بخشها تحویل داده میشود.

جهت انچام عمل پکینگ در این مرکزانواع کاغذهای کرپ،وی پک و پارچه که تمامی آنها دارای تایید یه استاندارد است وجود دارد. ، اتو کلاو اتیلن اکساید است که تنوع فراوانی از FASTبیمارستان مهرمجهز به  اتوکلاوهای پروکیوم ،اتوکلاو پلاسما ،اتوکلاو CSSD استریلیزاسیون را در اختیار ما قرار میدهد.

تمامی ستها جهت ایجاد سیستم رهگیری لیبل گذاری و کد گذاری می شوند.

ابزار و وسایل پس از استریل شدن در  جای خشک ودر کابینتهای درب دار نگهداری میشود.


بیمارستان تخصصی مهر با هدف کاهش ریسک عفونت در بیمارستان، با استفاده از آخرین متدهای استریلیزاسیون CSSD کیفیت بالایی از استریلیزاسیون را ارائه می دهد .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا