بخش‌های درمانی

NICUمراقبت های ویژه نوزادان

 نام بخش:  مراقبت های ویژه نوزادان NICU
 مسؤل فنی بخش:  دکتر رضا سعیدی
  درجه علمی :  فوق تخصص  نوزادان
 مسؤل بخش: وجیهه قالب چیان
درجه علمی: کارشناس پرستاری
پزشکان متخصص : کلیه پزشکان  طرف قرارداد
تعداد پرسنل بخش: ۱۵ نفر
 ظرفیت بخش: ۶ تخت فعال
خدمات انجام شده چشم بند – شیردوش برقی -شیردوش دستی – فتوتراپی – نمونه گیری – ویزیت متخصص کودکان – بلی تست
مکان فیزیکی طبقه اول

بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان مهر یکی از بخشهای فوق تخصصی است که در طبقه منهای یک در مجاورت زایشگاه و اتاق عمل قرار گرفته و پذیرای کلیه نوزادان متولد شده نیازمند بستری از داخل یا خارج بیمارستان می باشد.


سطوح بستری در این بخش شامل سطح یک و سطح دو وسطح سه است.

۱- سطح یک: شامل نوزادان نیازمند به ونتیلاتور

۲- سطح دو: نوزادان سپسیس،فتوتراپی،نیازمند به اکسیژن و نیازمند به بستری
۳- سطح سه:فتوتراپی


فضای فیزیکی بخش شامل موارد زیر است:

_اتاق پذیرش و ترخیص

_اتاق KMC و شیر مادر

_اتاق کار

_اتاق ایزوله

_اتاق پزشک

_اتاق پرستار

_اتاق مادران


این بخش شامل ۶ تخت فعال و۳فتواینتنسیو که هر تخت مجهز به مانیتورینگ قلبی،تنفسی پیشرفته که T-NIBP-RR-HRبه طور مداوم و به صورت Bed Side و مرکزی راکنترل می کند.

این واحد همچنین مجهز به ۴ دستگاه ونتیلاتور پیشرفته و چهار دستگاه NASAL CPAP و سه دستگاه بلندر می باشد.

در این بخش دستگاه رادیولوژی پرتابل-ونتیلاتور پرتابل-کاپنوگراف جهت اندازه گیری فشار CO2هوای بازدمی در نوزادان تحت ونتیلاسیون مکانیکی و ستهای احیا کامل جداگانه برای هر نوزاد می باشد.

هدایت علمی این بخش تحت نظارت مستقیم پزشک فوق تخصص نوزادان است. ۱۰ تن از متخصصین نوزادان و دارای تجربه و بورد تخصصی ناسیونال در NICU نیز در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز مقیم هستند.


پرستاران بخش NICU سابقه فعالیت چندین ساله در بخش های ویژه نوزادان در بیمارستانهای معتبر را دارا هستند،نظارت کلی بر فعالیت این گروه توسط سرپرستار بخش انجام می شود.اتاق مادران درمجاورت بخش NICU جهت دسترسی هرچه بهتر مادر به نوزاد و حضور دایمی وی در نظر گرفته شده است.اتاق مادران هزینه ی اضافی ندارد وشامل تمام امکانات آموزشی شامل پمفلت های مختلف،کتابچه،امکان آموزش چهره به چهره توسط پرستاران به مادران مهیا  و در ساعات مشخص پزشکان پاسخگوی سوالات والدین می باشند.برای تمامی نوزادان واکسیناسیون روتین انجام می شود،همچنین مشاوره چشم پزشکی،قلب و اکو،نفرولوژی،اعصاب وغدد پیگیری و صورت می پذیرد.


_ نوزادان ترخیص شده از بخش نوزادان جهت کنترل های بعدی توسط پزشکان بخش به صورت ۲۴ ساعته تا آخرین روز ماه اول تولد ویزیت خواهند شد.

– پیگیری نوزادان ترخیص شده توسط پرستار مسوول تلفنی پیگیری و مشکلات آنها رارفع می نمایدو در صورت نیاز ویزیت، در بخش انجام می شود.

-دستگاه تست بیلی روبین زردی بدون نیاز به خونگیری به صورت شبانه روزی انجام می شود.
-بعداز ویزیت اولیه ی نوزاد در روز سوم تاهفتم به صورت رایگان تست زردی برای نوزادان زده می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا