بخش‌های اداری

بهبود کیفیت

اطلاعات خلاصه دفتر بهبود کیفیت:

نام بخش : بهبود کیفیت

کارشناس بخش:دکتر محمدناصر پورسمنانی

درجه علمی: دکترای مدیریت

واحدهای تحت پوشش: حقوق گیرندگان خدمت – آمار و کمیته های بیمارستان

تعدادپرسنل: ۳

مکان فیزیکی : طبقه همکف

اعتبار بخشی بیمارستان

اعتبار بخشی، فرایند خود ارزیابی و ارزیابی خارجی خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به مجموعه ای از استانداردهای ساختاری و فرآیندی است که منجر به پیامدهای مطلوب برای بیمار بر اساس کیفیت و ایمنی خدمات می گردد. اعتبار بخشی بیمارستان به منظور ایجاد اعتماد عمومی از وجود و اجرای فرآیندهای مبتنی بر استاندارد و لحاظ پیامدهای سلامت، به عنوان یک ابزار سیستماتیک و هدفمند در راستای تأمین ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان، مدیران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وظایف خطیر خود در حوزه مراقبت یاری می نماید.

اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، بیمار محوری و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد و اعتبار بخشی برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان مبنای تفکر به کار گرفته می شود. خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز بر اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس اعتبار بخشی را تشکیل می دهد.


دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان مهر

دفتر بهبود کیفیت بر حسب دستور معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال ۱۳۹۱ همچون سایر بیمارستان های سطح کشور در بیمارستان مهر شروع به کار نموده است. در حال حاضر طرح های اعتبار بخشی ملی و بین المللی جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات بالینی و ایمنی بیمار در راستای اهداف وزارت بهداشت، در این واحد در حال اجرا می باشد.


وظایف مهم دفتر بهبود کیفیت بیمارستان مهر:

 • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 • تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی
 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
 • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
 • تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
 • تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
 • تهیه گزارش سالیانه برنامه های بهبود کیفیت خدمات بیمارستان
 • تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های اجرایی دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان و مطابقت با استانداردها
 • نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان
 • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان
 • نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی
 • پیگیری مشکلات و موارد ارجاعی از بخش ها و واحدها به دفتر بهبود کیفیت
 • همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی ، تشکیلات بیمارستانی و غیره
 • بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر تجهیزات پزشکی، منابع انسانی  و  فضای فیزیکی یا بازسازی و انطباق این موارد با استانداردها در جهت صرفه جویی و بهینه سازی و تهیه گزارشات مربوطه جهت اطلاع مسئولان و طرح موارد مذکور در کمیته اجرایی
 • برگزاری ممیزی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای اعتباربخشی
 • تهیه گزارش ممیزی و پیگیری و نظارت بر اجرای اقدامات اصلاحی
 • نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی
 • تشکیل جلسات متعدد با مسئولین بخش ها و واحدها در زمینه اجرای صحیح استانداردهای اعتباربخشی

بیمارستان مهر طبق ارزیابی وزارت بهداشت، مفتخر به کسب رتبه درجه یک در بین بیمارستان های ایران شده است.


 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا