اتصل بنا

هاتف:

۳۸۴۲۷۰۱۱ – ۳۸۴۲۷۰۱۲ – ۳۸۴۲۷۰۱۳ – ۳۸۴۲۷۰۱۴

وزیر الداخلیه فاکس: ۳۸۴۰۰۴۶۸

العنوان: مشهد ، شارع کوهسنجی ، ساحه الأندشت

برید الالکترونی: mtu@mehrhospital.com

موقع الکترونی: www.mehrhospital.com

www.mehrhospitalmashhad.ir

مدیر المکتب: سحرمشکانی

دکمه بازگشت به بالا