Turkmen

hyzmat


  1. Hassany garsi almak we doktordan wagt almak we gatnatmak işleri
  2. Doktoryn toleğlerini amala aşyrmağa yardim
  3. Hassa hananyn toleglerini amala aşyrmağa yardim
  4. Dilmaçin bolmaği
  5. Doktor işini düzeltmek
  6. Hassa hanadan çikandan sonra hassani iyzarlamasi
  7. Hassanin eyranda bolduğu waghti promlemesini çozilmesi