کلینیک‌ها

دپارتمان مدیریت پرستاری

دپارتمان مدیریت پرستاری شامل مدیریت پرستاری ، سوپروایزران بالینی ، واحد آموزش و واحد کنترل عفونت در طبقه همکف می‌باشد.

مدیریت پرستاری به عنوان یک مرکز هدایت و نظارت در فرایندهای پرستاری با بهره گیری از سوپروایزران آزموده بر ارائه خدمات پرستاری و مامایی زیر نظر مدیریت محترم پرستاری در سه شیفت کاری نظارت دارد.


مدیریت خدمات پرستاری :خانم فرخنده مویدی

اهم فعالیت‌های واحد مدیریت پرستاری به شرح ذیل است:

  • مدیریت و برنامه ریزی
  • مدیریت فرایند منابع شامل جذب ، توزیع و جابجایی نیروی پرستاری بر مبنای نیازسنجی بخشها وسوابق و توانمندی کارکنان
  • مدیریت فرایند ارزشیابی کارکنان
  • مدیریت فرایند کنترل و نظارت بر اساس شناسایی شاخص ها و اهداف ، تعیین تیم های ارزیابی و تدوین چک لیستهای ارزیابی عملکرد کارکنان پرستاری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا