بخش‌ها

بیمارستان مهر در راستای خدمت به بیماران عزیز دارای سه بخش اداری، درمانی و پاراکلینیکی می‌باشد. بخش‌های اداری : شامل واحد های اداری از قبیل کارگزینی ،مهندسی پزشکی ،فن آوری اطلاعات، بهداشت محیط، حسابداری، مدارک پزشکی و… می‌باشد.
بخش‌های درمانی :شامل واحدهای تحت درمان از قبیل اتاق عمل ،جراحی ها ،اورژانس ،سی سی یو ، آی سی یو و … می‌باشد.
بخش‌های پاراکلینیکی: روشهای بررسی و تشخیص بیماری یا نقائص که در غیر از بالین بیمار انجام می گیرد؛ از قبیل آزمایشگاه ، رادیولوژی و سونوگرافی و… که به این بخش‌ها که در بیمارستان چنین بررسیهایی را انجام می‌دهند، بخش‌های پاراکلینیکی می‌گویند.
دکمه بازگشت به بالا