مدیر امور مالی

مدیر امور مالی بیمارستان: خانم جمیله شرقی

تلفن داخلی: ۱۸۳

 

دکمه بازگشت به بالا