مدیر امور مالی

مدیر امور مالی بیمارستان: جواد نوربخش

تلفن داخلی: ۱۸۳

 

دکمه بازگشت به بالا