پرسش و پاسخ

با ارائه کپی برابر با اصل برگ دستور بستری پزشک و کپی صفحه اول دفتر چه بیمه که باید به بیمه طرف قرارداد ارائه و معرفینامه را از سازمان بیمه گر دریافت و به بیمارستان تا قبل از زمان ترخیص بیمار ارائه داد.

با مراجعه به دفاتر مرکزی سازمانهای بیمه گر از سقف تعهدات و میزان فرانشیز که باید توسط بیمار پرداخت شود اطلاع کسب کرد.

همه روزه از ساعت ۱۵ الی ۱۶ می‌باشد.

با مراجعه به پذیرش بیمارستان واقع در طبقه هم کف و کسب اطلاع از بخش مورد نظر

در مورد بیمار و محل بستری میتوان از واحد پذیرش واقع در طبقه هم کف و یا مانیتورهای اطلاع رسانی، اطلاع حاصل نمود.

با مراجعه به واحد اطلاعات و یا انتظامات می‌توان از محل قرارگیری بخش‌ها اطلاع کسب نمود.

و یا با مراجعه به قسمت راهنمای طبقات از مکان بخش‌ها اطلاع کسب نمود.

دکمه بازگشت به بالا