مدیر خدمات پرستاری

نام مسئول: فرخنده مویدی

سمت: مدیریت خدمات پرستاری

درجه علمی: کارشناس پرستاری – کارشناس پرستاری

تلفن داخلی: ۳۹۳

دکمه بازگشت به بالا