ارتباط با ما

تلفن:

۳۸۴۲۷۰۱۱ – ۳۸۴۲۷۰۱۲ – ۳۸۴۲۷۰۱۳ – ۳۸۴۲۷۰۱۴

فکس دبیر خانه :۳۸۴۰۰۴۶۸

آدرس: مشهد، خیابان کوهسنگی، میدان الندشت

پست الکترونیکی: pr(at)mehrhospital.com

وب سایت: www.mehrhospital.com

www.mehrhospitalmashhad.ir


دکمه بازگشت به بالا