تماس با زایشگاه

زایشگاه  واقع در طبقه منفی یک بیمارستان مهر است جهت ارتباط با این واحد میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید. 

۰۵۱۳۸۴۱۶۲۹۴

۰۵۱۳۸۴۰۴۴۲۳

۰۵۱۳۱۰۴۳۵۲۰

دکمه بازگشت به بالا