بیمارستان مهر مشهد

خدمات بیمارستان:

خدمات سرپایی

پزشک عمومی- تزریق وپانسمان
خدمات بستری
بخش جراحی عمومی و قلب- آنژیوگرافی
بخش های ویژه
ICU-CCU-NICU-ICUقلب باز
کلینیک های تخصصی
زنان وزایمان – ارتوپدی-قلب
خدمات پاراکلینیکی
آزمایشگاه – آسیب شناسی-رادیولوژی – اکو- – کت لب- اورژانس – اتاق های عمل – زایشگاه-دیالیز – مراقبت های روزانه

دکمه بازگشت به بالا