بیمارستان مهر مشهد

۳۹

تجربه درمانی

۴۵۰

پزشک

۱۷۴

تخت بستری

۱۱

بخش بستری

بیمارستان مهر

بیمارستان مهر با همت والا واندیشه های ارزشی ،اخلاقی و انسانی ونیز دوراندیشی جناب آقایان زنده یاد دکترغلامرضا امیرشیبانی ، روانشاد دکترحشمت الله حبیبی وپروفسورهادی رضوانی ومدیران وپزشکان متخصص وسهامداران محترم باهدف تامین نیازهای بهداشتی درمانی درراستای ارایه خدمت به زائران ومجاوران وفراهم نمودن امکانات مناسب درمانی درزمینی به عرصه ی ۴۵۰۰مترمربع وزیربنایی به مساحت ۹۹۰۰مترمربع در۵طبقه درنیمه ی دوم سال ۱۳۶۳ به بهره برداری رسید.

این بیمارستان باپشتوانه ی حدود نیم قرن خدمت پزشکی صادقانه وبا بهره گیری ازپیشکسوتان علم پزشکی وهمچنین درایت های داهیانه هیات مدیره ومدیرعامل درتلاش است تا محیطی ایمن توام با آرامش برای بیماران ،کارکنان وپزشکان فراهم نماید.این مرکزدرمانی-خصوصی مجهز به تجهیزات اداری-پزشکی است که پتانسیل وافری را برای ارایه خدمات با کیفیت وکمیت مطلوب دارامی باشد.بیمارستان و زایشگاه تخصصی مهرمفتخر است که توانسته با طیف وسیعی ازخدمات درمانی ،حدود۲۰هزاربیمار رادربخش های بستری برای سال پوشش دهدوامید داردبا رعایت بالاترین حداستانداردهای کیفی ،خدمات درمانی وایمنی بیمار دردرمان وبهبودی بیماران گام های موثری بردارد.

حال که پروردگارمنان توفیق خدمت رابه ماارزانی داشته است؛ ضمن مباهات براین اعتماد،وظیفه خویش می دانیم تاباتمام توان مراقبتهای لازم راصرف نموده تا بتوانیم رضایت خاطر بیمارن وهمراهان مکرم رابه نحوشایسته ای فراهم نماییم.هرچندکسب این موهبت الهی باسعه صدرشمابزرگواران میسر خواهد شد.به پاس این شکرانه که ایزدپاک برمامنت نهاده و ما را مورد تفقدخویش قرارداده،تاتوفیق عمل به این کاربزرگ راحاصل نماییم،بردرگاه احدیت شاکر و امیدواریم تا امور بیمارستان اعم ازکارکنان و پزشکان بر اساسی که پایه ریزی شده است جاودان و پایدارجریان یابد و در گذر زمان ازگزند تغییر و تبدیل مصون و محفوظ بماند.

درانتها، قطع به یقین آشنایی باخدمات قابل ارایه دربیمارستان و بخش های مختلف وامکانات وتوانایی های آن ،این مرکز درمانی رادر راه رسیدن به اهداف خود که چیزی جز خدمت به بیماران واعتلای سطح علمی نیست یاری خواهد کرد.به همین منظور،درمجموعه ای که پیش روی شماست ،تلاش شده است مختصر وموجزبخشهای مختلف بیمارستان وزایشگاه تخصصی مهرمعرفی شود.

خدمات بیمارستان:

خدمات سرپایی

پزشک عمومی- تزریق وپانسمان
خدمات بستری
بخش جراحی عمومی و قلب- آنژیوگرافی
بخش های ویژه
ICU-CCU-NICU-ICUقلب باز
کلینیک های تخصصی
زنان وزایمان – ارتوپدی-قلب
خدمات پاراکلینیکی
آزمایشگاه – آسیب شناسی-رادیولوژی – اکو- – کت لب- اورژانس – اتاق های عمل – زایشگاه-دیالیز – مراقبت های روزانه

دکمه بازگشت به بالا