۳ خرداد ۱۴۰۰

    جلوه ایثارگری پرستار بیمارستان مهر یادآور رزمندگان جبهه سلامت

    خانم زهرا صادقی پرسنل پرستاری شاغل بیمارستان مهر که به صورت داوطلبانه وافتخاری در پیک چهارم کرونا در بخش کرونا…