چشم انداز

بیمارستان خصوصی مهر در افق ۱۴۰۲در نظر دارد با کسب درجه ارزشیابی یک عالی بعنوان یکی از با کیفیت ترین بیمارستانهای خصوصی شمال شرق کشور در حوزه سلامت، ارائه خدمت نماید.

 

ارزش‌ها

 

رعایت عدالت در ارائه خدمات                           

ایجاد فرهنگ ایمنی بیمار،کارکنان،مراجعین         

تعهد در ارائه خدمات ایمن و با کیفیت                

ایجاد فرهنگ بیمار محوری و اخلاق حرفه ای     

شایسته سالاری در انتخاب کارکنان                  

توجه به مسایل زیست محیطی (بیمارستان سبز)   

بهره گیری از نوآوری و فناوری مطلوب

ایجاد روحیه همکاری و تعامل بین بخشی

تعهد کلیه کارکنان به  پاسخگویی و پیگیری امور بیماران و مراجعین

(۱۰پیشگیری و ارتقاء سلامت بیماران و جامعه

(۱۱حفظ محرمانگی اسرار بیماران و حریم خصوصی ایشان

(۱۲گزارش خطا و کسب تجربه از درس آموخته ها

استراتژی پیشرفته

۱-اجرای استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲-فراهم سازی زیرساخت های لازم  جهت توسعه ودست یابی  به اهداف بهبودکیفیت وایمنی در سطح بیمارستان

۳-بیمارمحوری و رعایت منشور حقوق بیمار

۴-برنامه ریزی و آموزش جهت کاهش عوارض بیماری ها و ارتقای سلامت جامعه

۵-به کارگیری نیروی انسانی شایسته و متعهد و توانمند سازی مستمر آن ها

۶-مدیریت خطر و بحران درسطح بیمارستان

۷  -بکارگیری دانش و فن آوری روز درخدمات درمانی 

دکمه بازگشت به بالا