راهنمای پذیرش و ترخیص

راهنمای پذیرش:

 

الف)مدارک مورد نیاز در زمان پذیرش بیمار

۱ ) دستور بستری از پزشک معالج

۲ ) دفترچه بیمه بیمار (در صورت نداشتن بیمه ،کارت شناسایی عکسدار معتبر)

۳ ) در صورت داشتن بیمه تکمیلی،ارائه معرفی نامه از سازمان بیمه مربوطه

۴)جهت عمل های زیبایی و زنان همراه داشتن شناسنامه بیمار و در صورت متاهل بودن حضور و شناسنامه همسر بیمار الزامی می باشد.

توجه :

– لطفا قبل ازبستری بیمار برگه “ دستور بستری” ودفترچه بیمه خودراکپی نموده وبه پذیرش تحویل دهید تا بازدن مهر بیمارستان بتوانید در اسرع وقت جهت گرفتن معرفی نامه از بیمه تکمیلی خود اقدام فرمائید.

تذکرات :

جهت انجام هرگونه عمل زیبایی برای خانمها واعمال جراحی مربوط به زنان از قبیل (بستن لوله رحمی ، هیسترکتومی، سزارین   ، کورتاژو……….) حضور

همسر همراه با کارت شناسایی معتبر (شناسنامه بیمار و همسر) الزامی می باشد درغیراینصورت ازپذیرش بیمارمعذوریم.

جهت پذیرش افراد زیر سن قانونی (کمتر از ۱۸سال) حضور پدر یا قیم قانونی همراه با مدرک شناسایی معتبر الزامی می باشد.

در صورت عدم حضور همسر بیمار به هردلیلی داشتن اجازه نامه محضری از همسر الزامی است.

دررابطه با” تاریخ” پذیرش بیماران قلب باز حتما با آقای محمدی هماهنگ شود

پذیرش بیماران آنژیو گرافی:

 

 

لطفا بادردست داشتن برگه بستری ودفترچه بیمه بیمار،به نگهبانی درب ورودی مراجعه و در لیست انتظاراسم بیمار خودرا یادداشت ونوبت دریافت نمایید (بستری آنان ساعت ۹:۳۰انجام می شود.)

ب) مراحل پذیرش بیمار :

۱)ثبت نام بیمار درلیست انتظار اطلاعات پذیرش

یادآوری مهم:

توجه داشته باشید همکاران ما با توجه به ساعت حضور پزشکان در اتاق عمل والویت عمل جراحی نسبت به پذیرش بیماران اقدام می نمایند، لذا صبر وشکیبایی شما عزیزان در این مرحله مارادرارائه خدمات بهتر یاری می رساند

ثبت نام اولیه بیمار در لیست فقط به منزله حضور شما در لیست انتظار همان روز می باشد وپذیرش قطعی شما منوط به ظرفیت پذیرش روزانه بیماران می گردد.

۲ )تشکیل پرونده برای بیمار

۳)مراجعه به میزخدمت و رزرو تخت توسط این واحد

۴) مراجعه به بخش مراقبتهای روزانه Day Care ( واقع در طبقه همکف)

۵) ارجاع به کارشناس بیمه واقع در طبقه اول بین دو آسانسور در صورت نیاز

۶)مراجعه به بخش بستری مربوطه

دراین مرحله توسط پرستار مقیم در Day Care خدمات پاراکلینیکی بیمار ازقبیل آزمایش، رادیولوژی ومشورت قلب انجام گرفته وبیمار جهت گرفتن شرح حال به اورژانس ارجاع داده می شود.

۵) مراجعه به بخش بستری مربوطه

 در صورت بستری سرپایی

بعد از مراحل پذیرش بیمار مراجعه به:

۱) اتاق کارشناسان بیمه جهت دریافت تاییدیه بیمه (واقع در طبقه اول بین دو آسانسور)

۲) مراجعه به اتاق عمل

توجه فرمائید تازمانیکه کارشناس بیمه بر بالین بیمار جهت تائید بیمه وتحویل دفترچه حضور نیاورده است از مراجعه به پذیرش ودریافت دفترچه بیمه بیمار جدا خودداری نمائید اولویت اول در بیمارستان حفظ دفترچه بیمار جهت تایید کارشناس بیمه می باشد.

راهنمای ترخیص:

 

مراجعین گرامی :

باتشکرازصبروشکیبایی شما عزیزان در طول بستری ودرمان وباامیدبه بهبود کامل بیمارتان خواهشمند است موارد زیررا جهت ترخیص بیماررعایت فرمائید.

توجه داشته باشید:

دستور ترخیص بیمار توسط پزشک الزاما به منظور تسویه حساب همزمان شما ومراجعه به واحد ترخیص نمی باشد وجهت انجام مراحل ترخیص بیمارنیاز به زمان مشخصی می باشد (رجوع به فلوچارت ترخیص بیمار)

به یکی از دوطریقی که در ذیل آمده است نسبت به زمان دقیق ترخیص بیمار خود اطلاع حاصل نموده وجهت تسویه حساب به واحد ترخیص مراجعه نمائید.

۱) تماس واحد ترخیص با بخش مربوط ومطلع نمودن بیمار توسط بخش جهت حضور در واحد ترخیص

۲) مانیتور های نصب شده در سالن انتظار

راهنمای بیمه

چنانچه بیماران در هنگام پذیرش به هر دلیل موفق به ارائه معرفی نامه از بیمه تکمیلی نشده باشند ، در زمان ترخیص راهنمایی لازم جهت دریافت کپی مدارک انجام می پذیرد.

  • در خصوص بیمارانی که بیمه هستند ، باید بیمار توسط کارشناس بیمه مربوطه رؤیت گردد و فرم تأییدیه بیمه در پرونده بیمار ضمیمه گردد تا مرا حل محاسبه پرونده اغاز گردد

 

یادآوری :

همراهیان محترم بیمار

قابل ذکر می باشد زمان تقریبی جهت آماده کردن پرونده تسویه حساب نهایی حدود ۲ ساعت می باشد.

به منظور رفاه حال بیمارانی که درنوبت بستری هستند،تقاضا می شود تخت واتاق خودرا حداکثر تاساعت ۱۲ ظهر تخلیه نمائید.

 

کارشناسان بیمه :

اتاق کارشناسان بیمه: در طبقه اول جنب آسانسور

ساعت حضور کاشناسان بیمه : ۸ الی ۱۱ صبح

بیمارانی که توسط کارشناس بیمه رؤیت نشوند ، ترخیص آنها به صبح روز بعد پس از رؤیت کارشناس موکول خواهد شد . لذا در زمان پذیرش حتما دفترچه را به مسئول پذیرش تحویل دهید تا به مشکل برخورد نکنید .

 

[

دکمه بازگشت به بالا