کلینیک‌ها

واحد فالو-اپ

«واحد فالو آپ» واقع در طبقه همکف وجنب اورژانس می‌باشد و متشکل از یک نفر پرستار فالو-اپ است که آموزش پس از ترخیص بیماران و پیگیری نتایج معوقه را به عهده دارد.خانم سیمین میرشاهی با مدرک کارشناس پرستاری مسئولیت این واحد را به عهده دارند.

با بیماران ، ۷۲ ساعت پس از زمان ترخیص تماس برقرار می‌شود و وضعیت بالینی بیمار کنترل شده و آموزش و توضیحات لازم در خصوص وضعیت بیمار توسط پرستار داده می‌شود.

چنانچه مشکل بیمار برطرف نگردید، تماس دوم بعد از ۲۴ ساعت مجددا گرفته می‌شود.

در صورت عدم رفع مشکل، تماس سوم پس از ۲۴ ساعت بعد از تماس دوم گرفته می‌شود.

در خصوص نتایج معوقه، چنانچه بیمار جواب آزمایش یا بیوبسی خود را دریافت نکرده باشد، از طریق پرستار فالواپ به ایشان گزارش داده می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا