بخش‌های درمانی

اتاق عمل

نام بخش: اتاق عمل
مسؤل فنی بخش  : دکتر غلامرضا فرودی
 درجه علمی : متخصص بیهوشی
مسؤل بخش: معصومه جاویدی ممتاز
درجه علمی: کارشناس پرستاری
تعداد پرسنل: ۸۲نفر
 ظرفیت بخش:  12  تخت فعال
مکان فیزیکی بخش: طبقه زیرزمین

عمل جراحی همواره به عنوان یک راه درمانی مهم وگام موثری برای درمان بعضی ازبیماری ها لحاظ می شود.اعمال جراحی دربیمارستان درمکانی استریل که فقط جهت کارکنان بخش استریل وتیم جراحی طراحی شده است ،انجام می شود.هرچند که باسرعت تکنولوژی وبا یاری جستن  ازتجهیزات نوین وپیشرفته روشهای اعمال جراحی دستخوش تغییرات زیادی شده است.


اتاقهای عمل جنرال بیمارستان مهر شامل ۱۲اتاق است که درهریک از این اتاقها  عمل های اختصاصی به شرح ذیل صورت می پذیرد:

۱-اتاق عمل مغزواعصاب

۲- ارتوپدی

۳-عمومی

۴-ارولوژی

۵-ENT

۶-چشم

۷-عفونی

۸-اعمال زیبایی

۹- زنان

۱۰-۱۱-۱۲- اتاق های عمل اورژانس می باشند.


تجهیزات اتاق عمل مرکزی:

تخت جراحی به همراه متعلقات -کوتر-میکروسکوپ عمل جراحی مغز واعصاب –کرانیاتومC ARM –روپوش اسکوپی-نگاتوسکوپ-تخت ارتوپدی-وسایل مجهز ارتروسکوپی-لیگاشور-آرتروسکوپی سینوس-چراغ های سیالکتیک- میکروسکوپ جراحی گوش- ساکشن جراحی –سیستم های مدرن لاپاراسکوپی، سیستوسکوپی و برونوسکوپی- ماشین های مجهز بیهوشی با مارک ها وبرندهای روز دنیا.مانیتورینگ علایم حیاتی-پمپ تزریق سرنگ-سنگ شکن درون اندامی-گاما پروب-وارمر پتو وسرم-میکروسکوپ جراحی چشم-افتالمکوسکوپ-تورنیکت-نوکواسپری-الکتروشوک-الکتروکاردیوگراف-پالس اکسی متر پرتابل-پمپ انفوزیون-وارمرخون-وارمر بیمار-الکتروکوتر-چراغ های سیالتیک – پمپ تزریق سرنگ


قابل ذکر است که اعمال بسیاری باکمک لاپاراسکوپی انجام می شود.

اعمال فوق تخصصی کودکان ونوزادان-جراحی پیچیده دربیماران دچار سرطانهای کولون –مری و….جراحی های فوق تخصصی توراکس قفسه سینه ،ریه ،جراحی های ستون فقرات وسیستم اعصاب مرکزی ،ارتوپدی-جراحی های زنان وزایمان گوش وحلق ،بینی وچشم ازاعمال دیگر اتاق عمل مرکزی بیمارستان مهر می باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا