بخش‌های درمانی

بخش جراحی قلب باز

بخش جراحی قلب باز از آذر ماه ۱۳۹۲ با همکاری جراح قلب باز جناب آقای دکتر نظافتی آغاز به کار نموده است.

این بخش مجهز به ۱۲ تخت با تجهیزات و امکانات مانیتورینگ بیماران قبل و بعد از عمل جراحی قلب باز می باشد.

دراین بخش بیمارانی که تحت عمل  آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی قرارگرفته اند نیز بستری شده و با پیگیری در صورت نیاز آماده ی عمل جراحی قلب باز می شوند.

بیماران جراحی عروق هم در این بخش تحت نظر پزشکان متخصص قلب و عروق  بستری می شوند.

ازبیماران کاندید عمل جراحی قلب باز می بایست نوارقلب،آزمایشات مربوطه ،مشاوره توسط (پزشک فوق تخصص کلیه ،خون،ریه وقلب،اکوکاردیوگرافی) توسط پزشک فلوشیپ قلب،  آنژیوگرافی همراه تیم کاردیولوژیست ها،سونوگرافی داپلر کاروتید وکلیه توسط رادیولوژیست بیمارستان برای بیماران بالای ۶۰سال CXRYصورت می پذیرد.

ویزیت اولیه بیمارتوسط پزشک مقیم بخش وپرستاران انجام شده و ضمن هماهنگی با جراح جهت عمل اقدامات لازم انجام می شود.

در بیماران مادرزادی  قلب به خصوص بیمارانی که افزایش فشارشریان ریوی دارند درصورت بروز مشکل ،بیمارتوسط پزشک فوق تخصص قلب اطفال ویزیت شده وبرای آن ازداروهای کاهنده فشار شریان ریوی تجویز می کند.

دراین بین تکنیک های حرکتی وآموزش های لازم قبل ازعمل به بیماران توسط پرستاران وپزشک مقیم آموزش داده می شود.

بیمار به اتاق عمل برده میشود، پس از بیهوشی عمل جراحی انجام می گیرد و بعد از آن در ریکاوری و با هوشیاری نسبی به ICU منتقل می شود.

درصورت بهبودی و توانایی حرکت و عدم مشکلات قلب و ریوی از ICU برای ادامه درمان به بخش جراحی قلب باز فرستاده می شوند.

دراین بخش بیمار، توسط پزشک مقیم به طور مداوم ویزیت و چک شده و با دقت زیادی آزمایشات، CXRY، انجام اکوکاردیوگرافی، فیزیوتراپی به صورت متناوب برای بیمار انجام می شود.

بیماربعدازیک هفته تا ده روز از زمان عمل جراحی توسط پزشک مقیم آخرین ویزیت برای بار آخر ویزیت می شود و در صورت بهبودی نسبی، دستور ترخیص صادر می شود.

به بیمار آموزش کامل بعد از ترخیص از طریق پرستاران و پزشک مقیم داده می شود و با تجویز دارویی و دستورات کامل  و ویزیت نهایی توسط پزشک جراح مرخص می شود.

Fallow up بیماران توسط پرستاران مجرب بعد از ترخیص بیمار انجام می شود.


اعمال جراحی که در این بیمارستان انجام می‌شود به شرح زیر است:

Atrial switch

Clenne OP

Fontan OP

Coarctaion repair

Palliative Procedures

Shunts Systemic – Pulmonary

PA Banding

Interposition of pace maker

Minimally Invasive Procedure

MIDCAB

Surgery Valvular

Video – assis ted PDA Closure

Congenital Hreart Surgery

Coronary Artery bypass grafting

a- on – pump

b – off – pump

valvular surgery

Repair

Replacement

Congenital Heart Surgery

Curative

ASD

VSD

AVSD

TOF

TGA

Arterial switch

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا