بخش‌های پاراکلینیکی

سونوگرافی

این بخش با در اختیارداشتن دو دستگاه سونوگرافی MINDRAY پرتابل جهت انجام سونوگرافی بیماران بستری در بخش ها و یک دستگاه سونوگرافی SAMSUNG می باشد.


خدمات تشخیصی که در این بخش ارایه می‌شود عبارتند از:

۱-کلیه سونوگرافی‌های عمومی

۲- کلیه سونوگرافی‌های داپلر رنگی

۳-بیوپسی باگاید سونوگرافی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا