قیمت‌های عمل جراحی

لیست برخی اعمال جراحی و حدود هزینه آن به ریال

 

( با در نظر گرفتن فقط یک روز بستری در تخت عمومی )

تعرفه های جدید عملهای جراحی بیمارستان مهر سال ۹۸

دکمه بازگشت به بالا