نرخ تعرفه‌ها و هتلینگ در سال۹۹

تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) بیمارستان مهر در سال ۱۳۹۹

دکمه بازگشت به بالا