مدیرعامل بیمارستان مهر حضرت عباس (ع)

جناب آقای دکتر رضا فرهادی

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

دکمه بازگشت به بالا