بخش‌های اداری

بهداشت محیط

نام بخش : بهداشت محیط

مسئول بخش: مهندس مریم نعمت شاهی

درجه علمی:کارشناس  بهداشت محیط

واحدهای تحت پوشش: لاندری – اتوکلاو – CSSD

تعدادپرسنل: ۸ نفر

مکان فیزیکی: طبقه منهای یک


اصول بهداشت محیط در بیمارستان:

محیط بیمارستان نقش مهمی در ایجاد عفونت های بیمارستانی مـرتبط ایفا می کند، محـیط بیمارسـتان شامل اجزا زیادی می باشد بسیاری از این اجزاء در عفونتهای بیمارستانی ،متدهای نظافت ، ضد عفونی و استریلیزاسـیون مناسـب تاثیر مستقیم می گذارد.

رعایت اصول بهداشت محیط و بهسازی در بیمارستان علاوه بر کم کردن مخازن قوی میکروارگانیسم ها، اثـر مهمی در زیبایی محیط و جلب اعتماد بیماران خواهد داشت .


شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط بیمارستان مهر:

۱-  هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت محیط و شرکت فعال در جلسات و پیگیری مصوبات مطروحه

۲- نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا وپاک کننده بیمارستان

۳- بررسی وضعیت و کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی وانجام آزمایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

۴-کنترل آب دستگاههای اسمز معکوس دیالیز

۵- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع  در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود

۶- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل: ( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه، وضعیت سردخانه، انبار نگهداری موادغذایی، سرویسهای بهداشتی، بهداشت فردی کارکنان ، اطاق استراحت کارکنان، شستشو و گندزدایی ظروف، شستشو و گندزدایی سبزیجات خام مورد استفاده، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . .

۷- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان همچنین تهیه نقشه مورد تایید معاونت بهداشتی برای آشپزخانه ، لاندری و جایگاه پسماند

۸- نظارت، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری، تفکیک، انتقال، نگهداری موقت، امحا و دفع پسماندهای پزشکی وبرنامه ریزی برای کاهش حجم پسماند و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستان

۹-نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب

۱۰- هماهنگی جهت نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه) بمنظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب (۳ ماه یکبار)

۱۱- نظارت و مداخله در عقود قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

۱۲- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های مختلف

۱۳- نظارت و کنترل لازم بهداشتی برکلیه بخش ها – همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظایف سازمانی تعیین شده .

۱۴- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همکاری کارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

۱۵- نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک ومواد پاک کننده مناسب ونهایتا” گندزدایی و اطوکشی البسه عفونی و آلوده ( توضیح اینکه درکاربرد مواد ضدعفونی کننده ( آب ژاول و…) بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود).

۱۶- کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بر بهسازی محیط ،  نظارت بر عملکرد و نحوه عقد قرارداد با شرکت های سمپاشی مورد تایید دانشگاه ، تهیه دستورالعمل قبل و بعد از سمپاشی و اطلاع رسانی به کلیه بخشها

۱۷- عضویت در کمیته کنترل عفونت و شرکت فعال در جلسات کمیته مذکور

۱۸- ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست و منظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد. (مستند سازی)

۱۹-  انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا

۲۰- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا