بخش‌های اداری:

بخش‌های درمانی:

بخش‌های پاراکلینیکی:

  ۷ شهریور ۱۳۹۷

  معرفی بخش‌های پاراکلینیکی بیمارستان مهر

  بخش‌های پاراکلینیکی: روشهای بررسی و تشخیص بیماری یا نقائص که در غیر از بالین بیمار انجام می گیرد؛ از قبیل…
  ۷ شهریور ۱۳۹۷

  سونوگرافی

  این بخش با در اختیارداشتن دو دستگاه سونوگرافی MINDRAY پرتابل جهت انجام سونوگرافی بیماران بستری در بخش ها و یک…
  ۷ شهریور ۱۳۹۷

  سی تی اسکن

  این واحد شامل یک عدد دستگاه سی تی اسکن GE 16 اسلایس مدل Optima می باشد و کلیه سی تی…
  ۲۸ تیر ۱۳۹۷

  تصویربرداری

   نام بخش: تصویربرداری  مسئول فنی بخش: دکتر پورمحمد  درجه علمی : متخصص رادیولوژی سوپروایزر بخش: رضا ضیایی درجه علمی: کارشناس…
  ۲۸ تیر ۱۳۹۷

  اکو کاردیوگرافی

  نام بخش :اکو کاردیو گرافی  مسئول بخش: دکتر حسین نظری درجه علمی: متخصص قلب و عروق و فوق تخصص اکوکاردیوگرافی…
  ۲۸ تیر ۱۳۹۷

  داروخانه

  نام بخش :داروخانه  مسئول فنی : دکتر نیلوفر هاشم پور (دکترای حرفه ای داروسازی  ) مسئول بخش :عباس خجسته (کارشناس…
  ۲۸ تیر ۱۳۹۷

  آسیب‌شناسی

  بخش آسیب شناسی و سیتوپاتولوژی بیمارستان مهر به مسئولیت دکتر سعادت میر صدرایی استاد دانشگاه علوم پزشکی و دکتر امیر…
  ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

  آزمایشگاه و بانک خون

        نام بخش  آزمایشگاه و بانک خون  مسئول فنی بخش: دکتر فروزان وداد  درجه علمی : دکتر علوم…

  فصلنامه «خانواده مهر» / فصلنامه داخلی بیمارستان مهر مشهد

  فصلنامه داخلی «